การดำเนินงานโครงการ  สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ  2563

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

การดำเนินงานโครงการ  สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ  2563 

 เผยเเพร่: 2020-01-28  |   ข่าววันที่: 2020-01-24 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี นายเติมศักดิ์ คงสำราญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
และนางรัชรีกร รัตนา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการ 
สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ  2563 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5  บ้านแม่น้ำน้อย 
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
-มอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง ประกอบด้วย พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 3,000 ตัว และอาหารปลาดุก จำนวน 140 กิโลกรัม
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
-มอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง ประกอบด้วย พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 4,000 ตัว และอาหารปลาดุก จำนวน 140กิโลกรัม
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพฯ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
-มอบปัจจัยการผลิตด้านการประมง ประกอบด้วย พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 4,000 ตัว และอาหารปลาดุก จำนวน 160 กิโลกรัม
เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,429)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (1,420) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (972) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (853) ความเป็นมา.. (651) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (517) หน้าที่รับผิดชอบ.. (492) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (487) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (412) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (408) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (402) ประมงเมืองกาญจน์.. (382) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (361) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (351) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (351) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (342) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (327) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (326) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (309) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (308)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000