กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) 

 เผยเเพร่: 2020-01-15  |   ข่าววันที่: 2020-01-15 |  อ่าน: 34 ครั้ง
 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี นางวิจิตรา ผินอินทร์ ประมงอำเภอท่ามะกา รับผิดชอบด้านการประมงพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลกลอนโด โดยมีนางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ให้เกียติเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สระน้ำสาธารณะสวนสมเด็จศรีนครินทร์ (ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด) หมู่ที่ 10 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพื้ช จำนวน 48,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืด เขต 10 (กาญจนบุรี) ในการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในแหล่งน้ำชุมชนพื้นที่ตำบลกลอนโด จำนวน 6 แห่ง และพื้นที่ตำบลหนองไผ่ จำนวน 3 แห่งรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (479)  ความเป็นมา.. (290) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (224) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (207) หน้าที่รับผิดชอบ.. (197) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (182) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (157) ประมงเมืองกาญจน์.. (143) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (143) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (139) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (126) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (125) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (111) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (108) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (96) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่2/2563.. (91) การออกร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19.. (89) การดำเนินงานขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (87) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (86) วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (84)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000