ให้คำแนะนำเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ให้คำแนะนำเกษตรกร 

ทั่วไป

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-01  |   ข่าววันที่: 2019-10-01 |  อ่าน: 147 ครั้ง
 

เมื่อวันที่28 และ 30 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทรงจำ  เครื่องสาย เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระขังในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในฤดูฝน โดยเน้นการบริหารจัดการที่ดี ปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสมไม่หนาแน่ และวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อป้องกันการสูญเสีย ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (147)  ความเป็นมา.. (129) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (115) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (89) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (87) หน้าที่รับผิดชอบ.. (84) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (74) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (70) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (59) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562.. (44) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (44) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่11/2562.. (43) การดำเนินงานขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (32) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน).. (27) สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย.. (21) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่2/2563.. (20) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563.. (19) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (15) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตาม พระราชดำริฯ.. (15) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (9)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 219 หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000