ให้คำแนะนำเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ให้คำแนะนำเกษตรกร 

ทั่วไป

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-01  |   ข่าววันที่: 2019-10-01 |  อ่าน: 70 ครั้ง
 

เมื่อวันที่28 และ 30 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทรงจำ  เครื่องสาย เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระขังในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในฤดูฝน โดยเน้นการบริหารจัดการที่ดี ปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสมไม่หนาแน่ และวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อป้องกันการสูญเสีย ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ความเป็นมา.. (85)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (78) ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (70) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (59) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (57) หน้าที่รับผิดชอบ.. (53) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (46) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (41) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (30) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่11/2562.. (29) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562.. (27) สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย.. (0) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (0)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 219 หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000