โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิคมหาดไทย

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-21  |   ข่าววันที่: 2019-07-25 |  อ่าน: 26 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่10/2562 ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และราษฎรที่มาร่วมโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) เพื่อมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ความเป็นมา.. (78)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (77) ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (63) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (57) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (57) หน้าที่รับผิดชอบ.. (52) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (44) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (41) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (29) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่11/2562.. (26) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562.. (26)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 219 หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000