บรรยายการอบรม "โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน"

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


บรรยายการอบรม "โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน" 

ประชาสัมพันธ์


วันที่   25 กรกฎาคม 2565
ข้าพเจ้านางสาวศิวพร  ราชสุวรรณ  ประมงอำเภอพนมทวน เป็นวิทยากร บรรยายการอบรม "โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน"  ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสาหร่ายได้จัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ สามารถผลิตอาหารประเภทสัตว์น้ำไว้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้  ในการนี้ทางเทศบาลตำบลหนองสาหร่ายได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกรนำกลับไปเลี้ยงด้วย โดยมีนายเอกชัย  นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่ายเป็นประธานในการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง รายนายแรม  เชียงกา) บ้านหนองทราย ม.6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประม...  107   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุท...  105  จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ...  87  ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงทุกประเ...  83  ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติ ในช่วงฤ...  81  องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุ...  79  การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบ APD เพื่อมุ่งเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล จั...  74  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประช...  72  โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี   65  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ป...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302