การปฏิบัติงานด้านประมง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


การปฏิบัติงานด้านประมง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การนำของนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก ดังนี้

1.ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยนำพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารเผยแพร่ด้านการประมงไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนบ้านองหลุ ม.3 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2. เข้าร่วมประชาคมกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดปากลำขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลส) ม.1 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ มีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม 30 คน
3. ตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายด้านแปรรูปสัตว์น้ำ (นางสายทอง หาญราชา) บ้านเจาะเหลาะ ม.5 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   186   ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   185  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  156  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง   91  ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชกำหนดการประม...  86  ตรวจสอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพัน...  79  กิจกรรมประมงโรงเรียนภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร...  78  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประช...  77  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...  76  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุท...  76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302