ประชุม สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


ประชุม สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 

ประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประมงทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมประชุม 
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมแผนงานภาพรวมขององค์กร และประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ทางZoom Meeting

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   177   ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   172  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  149  การปฏิบัติงานด้านประมง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์   129  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง   89  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง   85  ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชกำหนดการประม...  80  โครงการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล    80  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเ...  80  ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302