ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มกราคม  2565
นางสาวศิวพร  ราชสุวรรณ ประมงอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนายสุระสิทธิ์ กุลชาติ นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบฟาร์มและแนะนำเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP)  กรมประมง   จำนวน 10 ราย และติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา จำนวน 3  ราย       วันที่ 7 มกราคม  2565
นางสาวศิวพร  ราชสุวรรณ ประมงอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนายสุระสิทธิ์ กุลชาติ นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบฟาร์มและแนะนำเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี(GAP)  กรมประมง   จำนวน 10 ราย และติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา จำนวน 3  ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   186   ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   185  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  156  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง   91  ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชกำหนดการประม...  86  ตรวจสอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพัน...  79  กิจกรรมประมงโรงเรียนภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร...  78  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator : FC) ประช...  77  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...  76  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุท...  76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302