ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมาย 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยนางสาวธิดาวรรณ โพธิ์เพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายเกียรติศักดิ์ เรืองจรูญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยยายและแผน ได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงว่ามีการทำการประมงโดยใช้กระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ แม่น้ำแควน้อย ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ประสานงานกับกำนันตำบลหนองหญ้า นายสันติ เหมพันธ์ และชาวประมงในท้องที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและจะประสานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญชวนซื้อ กุ้งก้ามกราม ปลาทับทิม และผลิตภัณฑ์ แปรรูป จากเกษตรกรผู้เลี้ยงแปลง...  224   จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตร...  218  กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน   189  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถ...  168  เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ Online ง่ายๆได้ที่ร้าน Fisheries Shop   139  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop   133  ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง (แปลงปี 2564) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สั...  116  การปฏิบัติงานด้านประมง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์   103  ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ ตำบลรางหวาย  และตำบลดอนตาเพชร อำเภอ...  90  ประชุม สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302