งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

วันที่ 25 มีนาคม 2564
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมบูรณาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่ความเหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการวิชาการด้านการเกษตรและงานตามภารกิจของกระทรวงฯ มี ส.ต.ท.ชำนาญ ทองใบ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองปรือ 
เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วม 
ทั้งนี้ในงานดังกล่าวฯ ยังมีการจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่เกษตรกรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้มีเกษตรกร 20 ราย/ฐาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบด้วย 
1.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  
2.การแปรรูปสัตว์น้ำปลาส้มปลาทับทิม (โดยทีมวิทยากร จากสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี) 
และเอกสารผยแพร่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมให้บริการแก่เกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,268)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (1,120) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (848) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (805) ความเป็นมา.. (615) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (471) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (467) หน้าที่รับผิดชอบ.. (434) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (395) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (368) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (354) ประมงเมืองกาญจน์.. (338) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (330) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (320) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (302) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (302) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (290) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (286) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (282) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (269)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000