งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-18  |   ข่าววันที่: 2021-03-18 |  อ่าน: 39 ครั้ง
 

18 มีนาคม 2564
เข้าร่วมบูรณาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่ 2 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่ความเหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใต้บริการวิชาการด้านการเกษตรและงานตามการกิจของกระทรวงฯ มีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วม ทั้งนี้ในงานดังกล่าวฯ ยังมีการจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่เกษตรกรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้มีเกษตรกร 100 รายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบด้วย 1.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  2.การแปรรูปสัตว์น้ำปลาส้มปลาทับทิม โดยมีนางวิจิตรา ผินอินทร์ ประมงอำเภอท่ามะกา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวในฐานะหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และนายสุเวชย์ สินชัยเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  กลุ่มบริหารจัดการด้ารประมง ร่วมดำเนินในครั้งนี้ด้วย


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,243)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (1,105) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (816) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (799) ความเป็นมา.. (610) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (466) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (465) หน้าที่รับผิดชอบ.. (431) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (391) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (365) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (347) ประมงเมืองกาญจน์.. (330) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (325) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (318) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (300) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (294) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (289) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (283) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (279) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (265)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000