ร่วมจัดรายการผู้ว่าพบประชาชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท) ราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ร่วมจัดรายการผู้ว่าพบประชาชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท) ราชบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-19  |   ข่าววันที่: 2018-06-14 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิสา พูลศิริรัตน์ ร่วมกับ นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี และ นายอำเภอบางแพ ร่วมจัดรายการผู้ว่าพบประชาชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท) ราชบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำและการจัดงานขายกุ้งราคาถูกณ.บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่าริมน้ำ ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561และขายกุ้งในงานของดีเมืองบางแพ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 27มิถุนายน 2561


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,366)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,395) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,054) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,016) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (1,015) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (965) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (838) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (823) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (813) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (812) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (789) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (768) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (765) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (737) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (733) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (701) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (697) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (683) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (672) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (664)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000