เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริดาฟาร์มปูนา)

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริดาฟาร์มปูนา) วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายชานนท์ สรสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมง และนางสาวปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการประมง เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริดาฟาร์มปูนา) หมู่ที่ 13 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค โดยมอบป้ายร้านค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแก่ นางสาวสุธิดา สุขวิเศษ เจ้าของร้าน เพื่อการประชาสัมพันธ์ สิค้าตามมาตรฐานประมงธงเขียว ของกรมประมง และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายต่อไป
??สนใจเลือกซื้อสินค้า ติดต่อเพิ่มเติม ได้ที่ ฟาริดา ฟาร์มปูนา โทร 09 9008 3597 มีสินค้า แปรรูปเกี่ยวกับสัตว์น้ำมาวางจำหน่ายให้ท่านได้ช๊อป ชิม ใช้ กันมากมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   277   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  275  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  185  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  152  ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนท...  144  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143   เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่   133  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพร...  131  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสวนผึ้ง   130  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  128


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ