ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ APD ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ APD ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558             วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายชานนท์ สรสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิติงาน และนางสาวปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ APD ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 แก่เกษตรกร บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
           โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกโปรแกรมประยุกต์ พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) และเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ในจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย พร้อมสนับสนุนจุลินทรีย์ ชนิดผง ปม.1 รายละ 5 ซอง แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว โดยมีนายมณฑล อ่วมเทศ ประมงอำเภอบางแพ เข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   277   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  275  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  185  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  152  ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนท...  144  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143   เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่   133  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพร...  131  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสวนผึ้ง   130  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  128


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ