ลงพื้นที่ตรวจประเมินเยี่ยมเยียนและสำรวจคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ตรวจประเมินเยี่ยมเยียนและสำรวจคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวจินตนา นิธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินเยี่ยมเยียนและสำรวจคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ในปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   277   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  275  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  184  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  152  ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนท...  144  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143   เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่   133  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพร...  131  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอสวนผึ้ง   130  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  128


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ