ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงและแจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงาม

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงและแจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงาม วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวจินตนา นิธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงร่วมกับ นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงและแจกจ่ายพันธุ์ปลาสวยงามโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงามจาก สยามปลาคาร์ฟฟาร์ม อำเภอบ้านโป่ง โดยนายปกรณ์ วงศ์มโณพณิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้กับผู้ที่มาร่วมชมนิทรรศการ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   285   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  275  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  186  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  152  ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนท...  145  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143   เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่   133  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพร...  131  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  128  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ