เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565 การประชุมดังกล่าวมี นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี 2565,คัดเลือกชนิดสินค้าเกษตร เพื่อจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ปี 2566 และรับรองแปลงใหญ่ ประจำปี 2566

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   285   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  275  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  186  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  152  ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนท...  145  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143   เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่   133  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพร...  131  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  128  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ