ร่วมตรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยด้านเกษตรและด้านประมง อำเภอโพธาราม

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมตรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยด้านเกษตรและด้านประมง อำเภอโพธาราม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ประมงอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สนง.เกษตรอำเภอโพธาราม เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ร่วมตรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ด้านเกษตร,ด้านประมงในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม พร้อมรับและตรวจเอกสารที่เกษตรกรยื่นเพื่อขอรับค่าชดเชยความเสียหายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   285   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  275  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  186  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  152  ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนท...  145  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143   เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่   133  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพร...  131  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  128  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ