ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ APD ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ APD ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวกานต์ชนก แสงประทุม นักวิชาการประมง และนางสาวปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ APD ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้เลี้ยงกุ้งดอนเข้ารีดร่วมใจ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกโปรแกรมประยุกต์ พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ของเกษตรกร และเทคนิคการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ในจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 ราย พร้อมสนับสนุนจุลินทรีย์ ชนิดผง ปม.1 จำนวน รายละ 5 ซอง แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   308   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  281  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  191   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  160  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  156  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    143  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    142  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  135  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2...  122  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ