ส่งมอบวัสดุการเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ส่งมอบวัสดุการเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี 

ข่าวกิจกรรม


                 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอสวนผึ้ง นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ปฏิบัติงานกิจกรรม ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวีเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่โครงการฯเตรียมรับการส่งมอบวัสดุการเกษตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ดังนี้ 
                  - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 6 กระชัง
                  - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 3 บ่อ
                  - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 3 บ่อ
                  - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูปลาไทย จำนวน 3 แห่ง
                    สรุปผลการสำรวจรายละเอียดดังนี้ ทุกกิจกรรมมีความพร้อมในการรับวัสดุการเกษตร(ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อม อาหารสัตว์น้ำ )

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  314   ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอของอำเภอปากท่อ   166  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   152  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  145  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  142  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  139  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  138  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  137  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  131  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  127

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ