ส่งมอบวัสดุการเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ส่งมอบวัสดุการเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-24  |   ข่าววันที่: 2018-01-22 |  อ่าน: 540 ครั้ง
 

                 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอสวนผึ้ง นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ปฏิบัติงานกิจกรรม ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวีเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่โครงการฯเตรียมรับการส่งมอบวัสดุการเกษตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ดังนี้ 
                  - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 6 กระชัง
                  - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำนวน 3 บ่อ
                  - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 3 บ่อ
                  - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูปลาไทย จำนวน 3 แห่ง
                    สรุปผลการสำรวจรายละเอียดดังนี้ ทุกกิจกรรมมีความพร้อมในการรับวัสดุการเกษตร(ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อม อาหารสัตว์น้ำ )

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,575)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,515) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,178) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (1,153) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,085) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,070) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (968) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (938) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (906) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (886)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000