ประชุมและอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ประชุมและอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 25-26 เมษายน 2565 นายอำนาจ จีนขาวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมและอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปลาสวยงาม) ปี 2563 หลักสูตร การสร้างร้านค้าออนไลน์และการบริหารจัดการร้านค้า พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาดและการใช้ จุลินทรีย์ ปม.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารปลาสวยงาม แก่สมาชิกจำนวน 37 ราย ณ รุ่งมณีชาฟาร์ม หมู่ 3 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  350   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  162  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  162  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  147  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  138  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  136  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  133  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  123  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  116  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ