ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน วันที่ 26 เมษายน 2565 นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง ร่วมบูรณาการงานกับนางสาวแววตา ไข่นาค นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง ,นางสาวรุจิรา พันธุ์สุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผาก ,นางสาววชิรญา เขียนด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ,นายดำรงศักดิ์ จันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบสวนผึ้ง (ทีมพี่เลี้ยงประจำตำบลสวนผึ้ง)ของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสวนผึ้ง (คจพ.อ) โดยได้มีการร่วมจัดทำข้อมูลแบบเยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจน นางจันทร์ วงศ์ทอง บ้านเลขที่ 18/ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคในการนี้ กรมประมง ได้สนับสนุน พ่อ แม่พันธุ์ปลาหางนกยูง ไว้ให้นางจันทร์ วงศ์ทอง จำนวน 10 คู่ เพื่อนำไปปล่อย บริเวณกระถางบัว และแหล่งที่อาจจะเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่ ครัวเรือน ต่อไป และมีการมอบ เอกสารเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาน้ำจืด เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  344   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  158  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  146  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  143  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  133  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  124  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  119  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  118  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  105  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ