ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน วันที่ 26 เมษายน 2565 นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง ร่วมบูรณาการงานกับนางสาวแววตา ไข่นาค นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง ,นางสาวรุจิรา พันธุ์สุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผาก ,นางสาววชิรญา เขียนด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ,นายดำรงศักดิ์ จันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบสวนผึ้ง (ทีมพี่เลี้ยงประจำตำบลสวนผึ้ง)ของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสวนผึ้ง (คจพ.อ) โดยได้มีการร่วมจัดทำข้อมูลแบบเยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจน นางจันทร์ วงศ์ทอง บ้านเลขที่ 18/ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคในการนี้ กรมประมง ได้สนับสนุน พ่อ แม่พันธุ์ปลาหางนกยูง ไว้ให้นางจันทร์ วงศ์ทอง จำนวน 10 คู่ เพื่อนำไปปล่อย บริเวณกระถางบัว และแหล่งที่อาจจะเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่ ครัวเรือน ต่อไป และมีการมอบ เอกสารเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาน้ำจืด เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   324   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  248  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   180  ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองต...  176  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผ...  165  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามห...  160  ปม.1 และปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   156  อาการขี้ขาว (White Feces Syndrome)   155  ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำและตรวจติดตามเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้าม...  153  โรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล (IMNV)   150


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ