การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวจินตนา นิธรรม เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง นางสาวณิชกานต์ หยงสตาร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นางสาวอัญชนา หมื่นเอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาตั้ง หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ดำเนินการเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดนและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยสนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลจำนวน 20,000 ตัว เพื่อปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   329   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  252  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   183  ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองต...  180  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผ...  173  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามห...  169  ปม.1 และปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   163  อาการขี้ขาว (White Feces Syndrome)   162  ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำและตรวจติดตามเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้าม...  161  โรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล (IMNV)   153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ