แก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรขอปรึกษาเรื่อง น้ำเสียปลาตาย ณ ฟาร์มนางศิริลักษณ์ วรรณเทวี อำเภอสวนผึ้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


แก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรขอปรึกษาเรื่อง น้ำเสียปลาตาย ณ ฟาร์มนางศิริลักษณ์ วรรณเทวี อำเภอสวนผึ้ง วันนี้ 14 มีนาคม 2565 นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรขอปรึกษาเรื่อง น้ำเสียปลาตาย ณ ฟาร์มนางศิริลักษณ์ วรรณเทวี สถานที่ตั้ง 459 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากจากการหมักหมมของเลนก้นบ่อซึ่งเป็นอินทรีย์สารที่เกิดจากการเลี้ยงปลา จำพวกพวกขี้ปลา เศษอาหาร และซากแพลงก์ตอน ที่แทรกซึมลงไปในดิน และมีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อกระบวนการย่อยสลายของพวกอินทรีย์สาร ทำให้เกิดสารไฮโดรเจนซัลไฟท์ (ก๊าซไข่เน่า) จำนวนมากทำให้ปลาตายเนื่องจากได้รับแก๊สไข่เน่าโดยตรง (มีฟองก๊าซลอยขึ้นจากพื้นบ่อ มาบริเวณผิวน้ำ) เนื่องจากบ่อนี้ได้ทำการเลี้ยงปลาน้ำจืดมาเป็นระยะเวลานาน ประมงอำเภอได้ให้แนวทางแก้ไขปัญหากับเกษตรกร ดังนี้

1.การทำให้น้ำในบ่อมีการหมุนเวียนหรือเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำในบ่อแล้วพ่นน้ำขึ้นบนอากาศให้น้ำตกลงในบ่อเหมือนเดิม หรือเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำในบ่อมีการหมุนเวียน

2.ถ่ายเทน้ำเก่าในบ่อออก แล้วใส่น้ำใหม่เข้าไปแทนในปริมาณเท่าเดิม เมื่อเลี้ยงครบรอบให้ตากบ่ออย่างน้อย 5 วัน

3.ใส่จุลินทรีย์ คือ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ พด. 6 หรือ EM ในบ่อ เพื่อให้น้ำมีสภาพดีขึ้น

4.ใส่ปูนขาวในอัตรา 5-10 กก./ไร่/ครั้ง ห่างกันอาทิตย์ละครั้ง ใส่รวมกันไม่เกิน 60 กก./ไร่ โดยละลายปูนขาวในน้ำ แล้วสาดเฉพาะส่วนที่น้ำปูนขาวลงในบ่อ

5.ใส่เกลือแกง(ชนิดเม็ด) ในอัตรา 160 กก. / ไร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   279    ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  192  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดค...  181  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ข้าราชการ พนักงา...  174  ลงพื้นที่ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมงโรงเรียน ...  172  การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน   154  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองหลุมดินว่ามีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับ...  148  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง และประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤ...  147  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...  137  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ