ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์ม ประจำปี 2565 และตรวจสอบ (บ่อเลี้ยงรวม) จระเข้ บ่อใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์ม ประจำปี 2565 และตรวจสอบ (บ่อเลี้ยงรวม) จระเข้ บ่อใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2565 นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง/ปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอบ้านคา ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์ม ประจำปี 2565 และตรวจสอบ (บ่อเลี้ยงรวม) จระเข้ บ่อใหม่ บ่อที่ 2 ของเกษตรกร ราย นายเกษม อุ่นอารมย์ ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลการตรวจสอบพบว่า เกษตรกรปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยทุกประการ พร้อมยอดจำนวนจระเข้ ตรงตามจำนวนในใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  314   ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอของอำเภอปากท่อ   166  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   152  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  145  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  142  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  139  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  139  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  137  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  131  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  127

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ