ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นางขวัญฤทัย แซ่ลี้ ประมงอำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง พื้นที่ หมู่ 4 ,5,7 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จับผลผลิตจำหน่าย
-ขนาด 3-5 ตัว/กก. ราคา กก.ละ 40-50 บาท
และเกษตรกรบางรายยังจำหน่ายไม่หมดยังคงเหลือผลผลิตที่มีขนาดเล็กอยู่ในบ่อเพื่อเลี้ยงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  316   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   170  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  147  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  147  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  143  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  143  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  140  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  138  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  135  ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำจากร้านค้าอาหารประเภทสัตว์น้ำ(สัตว์น้ำจืด และ...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ