ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ประมงอำเภอโพธาราม (รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอจอมบึง) ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) ในเพื่อสนับสนุนปัจจัย ดังนี้
1. ศพก.หลัก ประจำอำเภอโพธาราม ของ นายวสันต์ จันทศร ที่ตั้งเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสืงห์ อำเภอโพธาราม สนับสนุนพันธุ์ปลานิล 1,100 ตัว และอาหารปลากินพืช จำนวน 4 กระสอบ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)
2. ศพก.หลัก ประจำอำเภอจอมบึง ของ นายภุชงค์ ไทรเล็กทิม ที่ตั้งเลขที่ 36 หมู่ที่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาดุก ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 430 ตัว และอาหารปลาดุกจำนวน 4 กระสอบ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  339   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  158  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  142  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  138  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  129  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  122  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  113  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  103  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ