ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดราชบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-12  |   ข่าววันที่: 2017-12-12 |  อ่าน: 385 ครั้ง
 

                วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 อาคารราชบุรีเกมส์ โดย นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดราชบุรี ได้รายงานผลการดำเนินการ จำนวน  7 โครงการ ดังนี้
1.โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหาร
3.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ
4.โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ
6.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
7.โครงการผลิตพันธุ์ปลาไทย (เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริในจังหวัดราชบุรี) ผู้รับผิดชอบคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,599)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,533) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (1,197) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,189) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,099) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,087) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (1,028) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (956) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (921) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (899)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000