ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดราชบุรี 

ข่าวกิจกรรม


                วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 อาคารราชบุรีเกมส์ โดย นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ให้แต่ละหน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดราชบุรี ได้รายงานผลการดำเนินการ จำนวน  7 โครงการ ดังนี้
1.โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหาร
3.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ
4.โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ
6.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
7.โครงการผลิตพันธุ์ปลาไทย (เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริในจังหวัดราชบุรี) ผู้รับผิดชอบคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  314   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   157  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  145  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  142  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  139  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  139  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  137  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  132  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  129  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  128

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ