ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้นที่บริเวณคลองแควอ้อม อำเภอวัดเพลง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้นที่บริเวณคลองแควอ้อม อำเภอวัดเพลง วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางขวัญฤทัย แซ่ลี้ ประมงอำเภอบ้านโป่ง รับผิดชอบงานด้านประมง อำเภอวัดเพลง พร้อมด้วย นายกิตตินนท์ ปานจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอวัดเพลง พร้อมสมาชิกกองร้อย อส.อ.วัดเพลง ที่ 10 ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้นที่บริเวณคลองแควอ้อม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง ปรากฎว่าไม่พบผู้ทำการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ห้ามใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำจืดตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  340   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  158  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  142  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  138  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  129  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  122  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  113  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  103  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ