ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำจากร้านค้าอาหารประเภทสัตว์น้ำ(สัตว์น้ำจืด และอาหารทะเล) เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 35 ร้านค้า

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำจากร้านค้าอาหารประเภทสัตว์น้ำ(สัตว์น้ำจืด และอาหารทะเล) เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 35 ร้านค้า วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอำนาจ จีนขาวขำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำจากร้านค้าอาหารประเภทสัตว์น้ำ(สัตว์น้ำจืด และอาหารทะเล) เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 35 ร้านค้า ณ ตลาดศรีเมือง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำราชบุรี กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำ (งบจังหวัด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  349   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  162  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  157  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  147  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  134  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  134  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  129  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  121  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  112  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ