ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet เรื่อง แนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet เรื่อง แนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-11-29  |   ข่าววันที่: 2021-11-25 |  อ่าน: 22 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจินตนา นิธรรม เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet เรื่อง แนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล วัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต โดยมี นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง อำเภ... (158)   ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็... (146)  จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564   (144)  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชังเพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจ... (127)  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต มอบวัสดุอุปกรณ์ และป้ายศูนย์เครือข่าย ศพก.เครือข่าย ปี... (124)  ลงพื้นที่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง (ศพก... (124)  ลงพื้นที่ตรวจเยียมเกษตรกรอำเภอเมืองราชบุรี  (123)  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมืองราชบุรี  (119)  มอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพ... (115)  ลงพื้นที่ส่งมอบใบรับรองมาตรฐานฯ (GAP) และทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ... (109)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000