ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจินตนา นิธรรม เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   327   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  251  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   183  ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองต...  178  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผ...  170  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามห...  166  ปม.1 และปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   162  อาการขี้ขาว (White Feces Syndrome)   161  ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำและตรวจติดตามเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้าม...  156  โรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล (IMNV)   152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ