ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอของอำเภอปากท่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอของอำเภอปากท่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอปากท่อ พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอของอำเภอปากท่อ เพื่อพิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และพิจารณากลั่นกรองข้อมูลปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตร โดยมี นายเจริญ ประวีณไว เกษตรอำเภอปากท่อ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  351   นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  170  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  162  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  149  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  143  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  142  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  137  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  125  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  123  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ