จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณาเขตพื้นทีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำในจังหวัดราชบุรี จำนวน 53 แห่ง ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ฝ่ายเลขาทำหนังสือส่งให้พื้นที่ยืนยันกรณีการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่เพิ่มและลดจากประกาศเดิม แล้วนำกลับมาพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  315   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   166  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  147  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  146  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  142  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  142  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  140  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  137  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  133  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ