Feed Apps 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน


Feed
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Feed

https://itunes.apple.com/gb/app/feed-app/id973326511

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   327   ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  251  กรมประมง ออกโรงเตือน “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อพันธุกรรม GMOs   182  ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองต...  178  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อำเภอสวนผ...  170  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามห...  166  ปม.1 และปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   161  อาการขี้ขาว (White Feces Syndrome)   160  ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำและตรวจติดตามเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้าม...  156  โรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล (IMNV)   152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ