ลงพื้นที่ตรวจเยียมเกษตรกรอำเภอเมืองราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ตรวจเยียมเกษตรกรอำเภอเมืองราชบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย นายปรีชา สารบรรณ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอปากท่อ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของไร่ภูมิพัฒ เพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม และตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP (ปลานิลและ ปลาทับทิม ) ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อ และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี 2564 ประจำอำเภอปากท่อ ของนางเพียรจันทร์ เพ็ญชาติ ซึ่งได้มอบป้ายประจำศูนย์ เอกสารด้านการประมง และ ตรวจสอบวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ที่ได้สนับสนุนงบประมาณจากกรมประมง และตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ดูแลป้องกันตรวจสอบบ่อเลี้ยงจระเข้ เพื่อรับสถานการณ์ช่วงที่มีฝนตกหนัก เพื่อป้องกันจระเข้หลุดจากฟาร์ม ณ ทวีชัยฟาร์ม หมุ่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  315   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   166  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  147  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  146  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  142  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  142  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  140  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  137  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  133  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ