พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จัันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จัันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-11  |   ข่าววันที่: 2017-10-27 |  อ่าน: 304 ครั้ง
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าในแม่น้ำแม่กลอง เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยประกอบ พิธีสงฆ์ พร้อมอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจ ประกอบพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ทั้งมวลขึ้นรถกองเกียรติยศของกรมการทหารช่างเคลื่อนจากวัดมหาธาตุวรวิหาร ไปยังท่าเรือวัดพญาไม้ เพื่อลงเรือล่องไปตามแม่น้ำแม่กลองจนถึงบริเวณริมน้ำข้างกรมการทหารช่างระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จึงอัญเชิญพระโกศ แล้วลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ทั้งหมดลงสู่แม่น้ำแม่กลองจนหมดสิ้น พร้อมโปรยกลีบดอกดาวเรืองถวาย ซึ่งตลอดพิธีมีประชาชนและข้าราชการร่วมตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอได้ประกอบพีธี ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ตามแม่น้ำ คลองและแหล่งน้ำที่เหมาะสม พร้อมกับจังหวัด เช่นกัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,023)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,255) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (993) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (974) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (889) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (825) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (779) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (771) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (766) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (745) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (744) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (716) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (689) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (633) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (632) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (626) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (618) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (606) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (604) ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของอำเภอปากท่อที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้.. (590)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000