พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จัันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จัันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าในแม่น้ำแม่กลอง เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยประกอบ พิธีสงฆ์ พร้อมอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจ ประกอบพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ทั้งมวลขึ้นรถกองเกียรติยศของกรมการทหารช่างเคลื่อนจากวัดมหาธาตุวรวิหาร ไปยังท่าเรือวัดพญาไม้ เพื่อลงเรือล่องไปตามแม่น้ำแม่กลองจนถึงบริเวณริมน้ำข้างกรมการทหารช่างระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จึงอัญเชิญพระโกศ แล้วลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ทั้งหมดลงสู่แม่น้ำแม่กลองจนหมดสิ้น พร้อมโปรยกลีบดอกดาวเรืองถวาย ซึ่งตลอดพิธีมีประชาชนและข้าราชการร่วมตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอได้ประกอบพีธี ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ตามแม่น้ำ คลองและแหล่งน้ำที่เหมาะสม พร้อมกับจังหวัด เช่นกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   279    ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  192  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดค...  181  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ข้าราชการ พนักงา...  174  ลงพื้นที่ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมงโรงเรียน ...  172  การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน   154  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองหลุมดินว่ามีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับ...  148  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง และประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤ...  147  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...  138  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ