พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จัันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จัันทน์ลอยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-11  |   ข่าววันที่: 2017-10-27 |  อ่าน: 277 ครั้ง
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าในแม่น้ำแม่กลอง เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยประกอบ พิธีสงฆ์ พร้อมอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจ ประกอบพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ทั้งมวลขึ้นรถกองเกียรติยศของกรมการทหารช่างเคลื่อนจากวัดมหาธาตุวรวิหาร ไปยังท่าเรือวัดพญาไม้ เพื่อลงเรือล่องไปตามแม่น้ำแม่กลองจนถึงบริเวณริมน้ำข้างกรมการทหารช่างระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จึงอัญเชิญพระโกศ แล้วลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ทั้งหมดลงสู่แม่น้ำแม่กลองจนหมดสิ้น พร้อมโปรยกลีบดอกดาวเรืองถวาย ซึ่งตลอดพิธีมีประชาชนและข้าราชการร่วมตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอได้ประกอบพีธี ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ตามแม่น้ำ คลองและแหล่งน้ำที่เหมาะสม พร้อมกับจังหวัด เช่นกัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (1,589)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,037) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (855) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (831) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (723) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (685) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (678) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (661) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (651) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (627) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (610) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (571) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (531) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (530) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (528) สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี.. (518) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (503) ลงพื้นที่สำรวจการเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด และคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (501) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.. (498) ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของอำเภอปากท่อที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้.. (489)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000