ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-11  |   ข่าววันที่: 2017-10-05 |  อ่าน: 706 ครั้ง
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี ได้ร่วม ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบนโยบายของกรมประมง ที่ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น (สัตว์น้ำจากต่างประเทศ) ที่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อไป อย่าได้นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ และขอให้นำสัตว์น้ำดังกล่าว มามอบให้หน่วยงานกรมประมง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปดูแลและช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำต่างถิ่น หลุดลอดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศของประเทศต่อไป และยังได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องสัตว์น้ำควบคุม ตามพรก.การประมง ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ รวมทั้งบทลงโทษ หากมีผู้ฝ่าฝืน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (1,931)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,183) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (965) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (962) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (855) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (760) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (756) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (749) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (748) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (730) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (727) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (706) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (666) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (611) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (606) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (605) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (592) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (590) ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของอำเภอปากท่อที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้.. (578) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (568)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000