จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566          ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม พ.ศ.2565  ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำโดย นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ  ประมงอำเภอ  จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับเกษตรกร จำนวน 330 ราย  ในพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์   เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพด้านการประมง ตามความพร้อมของเกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่
ประกอบด้วย
        วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนางพัสวี หาบุตรดี หมู่ที่ 1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
        วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เครือข่ายด้านการประมง ของนายบุญธรรม กันตุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
        วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เครือข่ายด้านการประมง ของนายประมวล หงษ์ปัสสา หมู่ที่ 18 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
        วันที่ 21 ธันวาคม 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เครือข่ายด้านการประมง  ของนายคำภีร์ หงษ์คำ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เครือข่ายด้านการประมง  ของอรณี พูนศรี หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
        วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง  ของนายเทพ เพียมะลัง หมู่ที่ 1 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
        วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เครือข่ายด้านการประมง  ของนายสมาน โกษาจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เครือข่ายด้านการประมง  ของนางหนูราช ราชพรหมมา หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
        วันที่ 26 ธันวาคม 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง  ของนายมเนศ จันดา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง  ของนายทวี สุริยา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
        วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง  ของนายสุชาติ ทองดี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   464   ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง   165  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  160  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  156  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  146  ภาวะเศรษฐกิจสาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์   94  ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน...  88  วิสัยทัศน์และพันธกิจอของกรมประมง   60  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่   59  ร่วมลงนามถวายพระพร   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ