ภาวะเศรษฐกิจสาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ภาวะเศรษฐกิจสาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์         ดัชนีผลผลิตสาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2565 อยู่ที่ระดับ 137.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 125.9 ส่วน ดัชนีราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 143.6 เพิ่มขึ้น 0.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาประมง อยู่ที่ระดับ 197.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 180.7

       ภาวะเศรษฐกิจสาขาประมงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 3 ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ประกอบกับปริมาณน้ำเพียงพอ ส่งผลให้มีประมงเพาะเลี้ยงน้ำจืดและจับสัตว์น้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น

       แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจสาขาประมงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 5.7% –6.7 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปลาธรรมชาติ มากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับการดำเนินนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น นโยบายตลาดนำการผลิต และมาตราการช่วยเหลือต่างๆ ส่งผลดีต่อภาคประมง ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำฝน การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

--------------------------

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   371   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 256...  214  นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื...  170  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/...  155  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  123  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  114  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สม...  112  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  100  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสม...  95  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชช...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ