จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ อ่างเก็บน้ำเขาย่า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ อ่างเก็บน้ำเขาย่า อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์      วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.19 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ขึ้น ณ  บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาย่า หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 300,021 ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว ปลายี่สก จำนวน 100,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 21 ตัว โดยมี นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมมี หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ และคณะครู-นักเรียน ร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี และเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

       ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  (ชปพ.ประมง) จำนวน 9 ราย ๆ ละ 20,000 ตัว และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ตัวแทนแหล่งน้ำ จำนวน 4 แห่ง (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)  แห่งละ จำนวน 20,000 ตัว อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   371   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 256...  215  นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื...  170  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/...  155  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  123  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  114  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สม...  112  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  100  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสม...  95  ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมราชช...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ