ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565         วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.  สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล  ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าพล และ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย  พันธุ์ปลายี่สก จำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว และปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว โดย นายกฤษณ์ คงเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมมีหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน  และประชาชนจิตอาอาสา ร่วมกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ  และได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนแหล่งน้ำหนองเคียนและแหล่งน้ำวังซอง แห่งละ 20,000 ตัว  นำไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชน 

        พร้อมมอบประกาศให้กับนางชนิตา นะจันต๊ะ ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล และได้มอบหนังสือรับรองระยะปรับเปลี่ยนการเข้าสู่มาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  (มกษ. 9000-2552 เล่ม 1)  ให้กับเกษตรกร จำนวน  3 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยสู่ผู้บริโภค  และเป็นการประชาสัมพันธ์ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)  ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   464   ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง   165  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  160  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  156  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  146  ภาวะเศรษฐกิจสาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์   94  ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน...  88  วิสัยทัศน์และพันธกิจอของกรมประมง   60  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่   59  ร่วมลงนามถวายพระพร   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ