พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) และองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมาพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ "บึงประดู่" ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีรองผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอตะพานหิน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 500,000 ตัว ปล่อยบริเวณบึงประดู่ จำนวน 200,000 ตัว มอบให้ผู้นำชุมชน 6 หมู่บ้านนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 100,000 ตัว และแหล่งน้ำภายในจังหวัดพิจิตร  จำนวน  200,000 ตัว ต่อไป พร้อมร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบแหล่งน้ำบึงประดู่

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ