แจ้งเตือนเกษตรกรด้านการประมง เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

แจ้งเตือนเกษตรกรด้านการประมง เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |   ข่าววันที่: 2020-06-23 |  อ่าน: 722 ครั้ง
 

บทความประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์(ด้านประมง)

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

เรื่อง  การป้องกันสัตว์น้ำจากอุทกภัย ปี 2563

-------------------------

 

          ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับ ทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็น
ทิศลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึงถือได้ว่าเป็นการเข้าสู่
ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยตรงกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรประมง และส่วนรวมจึงจัดทำบทความประชาสัมพันธ์เตือนให้เกษตรกรประมงปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น ดังนี้

 1. ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
 2. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ฤดูกาล เพื่อให้จับสัตว์น้ำได้ก่อนฤดูน้ำหลาก
 3. ทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อลดการสูญเสียให้มากที่สุด
 4. ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆมา
 5. จัดทำร่องระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดิน ที่จะทำให้ช่องระบายน้ำตื้นเขินออก เพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก
 6. ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณพอเหมาะ หรือมีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
 7. จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วม ประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อไร่
 8. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมี ไว้ให้พร้อม
 9. ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบหาสาเหตุพร้อมดำเนินการแก้ไขทันที

อนึ่ง หากเกษตรกรประมงมีปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ ขอให้เข้ารับการชี้แจงเพิ่มเติมจากสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร โทร 056-611126 และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

                                                                           ด้วยความปรารถนาดีจาก

                                                       สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 สอบข้อเขียน เพื่อเป็นพนัก... (740)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแ... (698)  คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ ๑๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่... (319)   จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร... (310)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (309)  กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันประมงแห่... (258)  พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องใ... (240)  แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาวางไข่ หร... (149)  รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  (42)  การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  (35)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

     เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367