กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสร้างเสริมรายได้แก่ครัวเรือน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร วันที่ 11 กันยายน 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสร้างเสริมรายได้แก่ครัวเรือน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร วันที่ 11 กันยายน 2561 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-09-20  |   ข่าววันที่: 2018-09-20 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสร้างเสริมรายได้แก่ครัวเรือน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ของสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีความสมบูรณ์ สร้างแหล่งอาหาร และรายได้ให้เกษตรกร โดยเป็นพันธุ์สัตว์น้ำ 5 ชนิด (ปลาบึก ปลากดคัง ปลาตะเพียนขาว ปลากราย และกุ้งก้ามกราม) รวมจำนวน  311,550 ตัว ในแหล่งน้ำจำนวน 4 แหล่ง ของหมู่ที่ 3 และ9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรCopyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367