พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-08-09  |   ข่าววันที่: 2018-08-08 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เทศบาลตำบลหอไกร  เทศบาลตำบลเนินมะกอก เทศบาลเมืองบางมูลนาก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ของจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม  2561 ณ บึงห้วงตะกวน หมู่ที่ 8 ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร แห่งนี้ ในการจัดพิธีดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ด้วยความพร้อมเพรียงกันจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 500,000ตัว               (ห้าแสนตัว) จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร)

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ
ในรัชกาลที่ 9 นอกจากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำแห่งนี้แล้ว  ยังปล่อยในแหล่งน้ำใกล้เคียง 9 แห่ง รวมจำนวน
350,000 ตัว (สามแสนห้าหมื่นตัว) อีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 150,000 ตัว (หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว)

รวมพันธุ์ปลาที่ปล่อยทั้งสิ้นครั้งนี้ จำนวน 500,000 ตัว

โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานCopyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367