ข้อปฏิบัติเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิด อุทกภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ข้อปฏิบัติเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิด อุทกภัย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-23  |   ข่าววันที่: 2018-07-23 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

 

แบบ กษ.01Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367