ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-12  |   ข่าววันที่: 2018-07-12 |  อ่าน: 80 ครั้ง
 

1.ประกาศจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ

3. ตาราง ปปช.07Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367