ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-25  |   ข่าววันที่: 2018-05-11 |  อ่าน: 286 ครั้ง
 

จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนองเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 ชนิด (ปลาตะเพียนขาว ปลากดแก้ว ปลากราย กบนา และกุ้งก้ามกราม) ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งคลองคันหมู่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการด้านการประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) และในวันที่ 8 และ 11 พฤษภาคม 2561 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 11 อำเภอได้แก่ อ.สามง่าม อ.วังทรายพูน อ.วชิรบารมี อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง อ.ทับคล้อ อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก อ.โพทะเล อ.ดงเจริญ และอ.สากเหล็ก  Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367