ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-25  |   ข่าววันที่: 2018-05-11 |  อ่าน: 830 ครั้ง
 

จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนองเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 ชนิด (ปลาตะเพียนขาว ปลากดแก้ว ปลากราย กบนา และกุ้งก้ามกราม) ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งคลองคันหมู่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการด้านการประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) และในวันที่ 8 และ 11 พฤษภาคม 2561 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 11 อำเภอได้แก่ อ.สามง่าม อ.วังทรายพูน อ.วชิรบารมี อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง อ.ทับคล้อ อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก อ.โพทะเล อ.ดงเจริญ และอ.สากเหล็ก  


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฤดูน้ำแดง ปี 2563.. (4,312)  คู่มือสำหรับประชาชน.. (1,902) สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,687) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (1,431) ประวัติหน่วยงาน.. (1,360) โครงสร้างการบริหาร.. (1,328) วิสัยทัศน์.. (1,060) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (1,006) ประชาสัมพันธ์.. (955) GPP สำนักงาน.. (927) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย.. (904) จัดซื้อจัดจ้าง.. (832) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (830) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563.. (772) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (759) ข้อมูลอาญาบัตร.. (733) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (718) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (711) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (700) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน.. (675)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367