Fisheries Co-Ordinator:FC

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

Fisheries Co-Ordinator:FC 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-12  |   ข่าววันที่: 2021-07-12 |  อ่าน: 244 ครั้ง
 

1. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 (คลิกภาพ)

2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 (คลิกภาพ)

3.การร่วมกันดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ประจำปีพุทธศักราช     2564 (คลิกภาพ) ณ บึุงพนมบอบ (คลิกภาพ) และหนองสเดา (คลิกภาพ)

4. การเข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นที่หากใกล้สูญพันธุ์คืนสู่แหล่งน้ำในบึงสีไฟ ณ บึงสีไฟ (คลิกภาพ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 สอบข้อเขียน เพื่อเป็นพนัก... (740)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแ... (698)  คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ ๑๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่... (319)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (309)   จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร... (307)  กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันประมงแห่... (253)  พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องใ... (239)  แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาวางไข่ หร... (145)  รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  (41)  การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  (28)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367